Katedra Psychologii Zdrowia

Witamy na stronie Katedry Psychologii Zdrowia UKW! Witamy na stronie Katedry Psychologii Zdrowia UKW!

Witamy na stronie Katedry Psychologii Zdrowia UKW!

W Katedrze realizowane są badania z następujących dziedzin m.in.: psychologia zdrowia, psychologia kliniczna, psychologia różnic indywidualnych, psychoonkologia, psychologia uzależnień, gerontopsychologia, neuropsychologia, funkcje poznawcze w aspekcie genetyczno - molekularnym.

o jednostce

Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych powołano w roku akademickim 1996/1997. Istniał on do roku 2001. Został on reaktywowany w roku 2009 pod kierownictwem dr hab. Pawła Izdebskiego, prof. nadzw.

Z dniem 1 października 2015 r. zostal przekształcony w Zakład Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia, a rok później - w Zakład Psychologii Ogólnej i Zdrowia. Zakład realizował badania statutowe na temat: Psychospołeczne korelaty chorób somatycznych i zdrowia. Od 1 października 2019 roku Zakład przekształcono w Katedrę Psychologii Zdrowia. 

Kontakt

dr hab. Izdebski Paweł, prof. uczelni
Kierownik Katedry

tel. 52 370 84 17, 
e-mail: pawel@ukw.edu.pl

Sekretariat Wydziału:
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
Dorota Maliszewska
+48 52 37 08 435
mgr Joanna Ziętarska
+48 52 37 08 402
e-mail: psyche@ukw.edu.pl